ગુજરાતી

માં દિયરિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિયરિયો1દિયેરિયો2

દિયરિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    દિયર (વહાલમાં).

ગુજરાતી

માં દિયરિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિયરિયો1દિયેરિયો2

દિયેરિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    દિયર (વહાલમાં).