દિલ ઉતારી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલ ઉતારી નાખવું

  • 1

    મન ન રાખવું; અણગમો થવા દેવો.