દિલ ઊંચું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલ ઊંચું થવું

  • 1

    અપ્રીતિ કે નારાજી થવી.