દિલ ઊંચું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલ ઊંચું રહેવું

  • 1

    અપ્રીતિ રહેવી.

  • 2

    ફિકર રહેવી.