દિલ ખોલીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલ ખોલીને

  • 1

    ખુલ્લા દિલથી; કાંઈ છુપાવ્યા વિના-સાફ સાફ.