દિલ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલ દઈને

  • 1

    ધ્યાનથી; દિલ લગાડીને.