ગુજરાતી

માં દિવટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયું1દિવેટિયું2

દિવટિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ફાનસમાં દિવેટ પકડી રાખનાર આંકડો.

મૂળ

'દિવેટ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં દિવટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયું1દિવેટિયું2

દિવેટિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ફાનસમાં દિવેટ પકડી રાખનાર આંકડો.

મૂળ

'દિવેટ' ઉપરથી