ગુજરાતી

માં દિવટિયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયા1દિવેટિયા2

દિવટિયા1

પુંલિંગ

  • 1

    એક અટક.

ગુજરાતી

માં દિવટિયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયા1દિવેટિયા2

દિવેટિયા2

પુંલિંગ

  • 1

    એક અટક.