ગુજરાતી

માં દિવટિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયો1દિવેટિયો2

દિવટિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    મશાલચી; મશાલવાળો.

ગુજરાતી

માં દિવટિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દિવટિયો1દિવેટિયો2

દિવેટિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    મશાલચી; મશાલવાળો.