દિવસપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવસપાણી કરવાં

  • 1

    મરણ પાછળ ક્રિયાખર્ચ કરવા.