દિવસ ગબડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવસ ગબડાવવા

  • 1

    ગમે તેમ કરી દિવસ પસાર કરવા.