દિવસ ઘેર ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવસ ઘેર ન હોવો

  • 1

    ભાગ્ય પ્રતિકૂળ હોવું.