દિવસ ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવસ ભરવા

  • 1

    હાજરી પૂરવી-પુરાવવી.