દિવસ ભરાઈ ચૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવસ ભરાઈ ચૂકવા

  • 1

    આવી બનવું; મોત પાસે હોવું.