દિવાળીનો ઘોલ્લો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિવાળીનો ઘોલ્લો

પુંલિંગ

  • 1

    એક પક્ષી; ખંજન.