દીકરીએ દીવો રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીકરીએ દીવો રહેવો

  • 1

    દીકરીના સંતાનથી વંશ રહેવો.