ગુજરાતી

માં દીંટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીંટ1દીંટું2

દીંટ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ડીંટ; (ફળનું) ડીંટું.

ગુજરાતી

માં દીંટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીંટ1દીંટું2

દીંટું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    (ફળનું) ડીંટું; જેનાથી ફળ શાખાને વળગી રહે છે તે ભાગ.