ગુજરાતી

માં દીઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીઠેલ1દીઠેલું2

દીઠેલ1

વિશેષણ

  • 1

    દેખેલું.

મૂળ

'દેખવું'નું ભૂ૰કૃ૰

ગુજરાતી

માં દીઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીઠેલ1દીઠેલું2

દીઠેલું2

વિશેષણ

  • 1

    દેખેલું.

મૂળ

'દેખવું'નું ભૂ૰કૃ૰