દીઠાનું ઝેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીઠાનું ઝેર

  • 1

    નજર સામે કરાય તેનું જ દુઃખ; નજર બહાર કરાય તેનો વાંધો નહીં.