દીઠે ન બનવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીઠે ન બનવું

  • 1

    બિલકુલ મેળ ન હોવો; ઊભા રહ્યે ન બનવું.