ગુજરાતી

માં દીધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીધ1દીધું2

દીધ1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો દીઘું; 'દેવું'નું ભૂ૰કા૰.

ગુજરાતી

માં દીધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીધ1દીધું2

દીધું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'દેવું'નું ભૂ૰કા૰.