ગુજરાતી માં દીનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દીન1દીન2

દીન1

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  મુસલમાની ધર્મ-મજબહ.

 • 2

  કોઈ પણ ધર્મ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં દીનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દીન1દીન2

દીન2

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  ગરીબ.

 • 2

  રંક; લાચાર.

મૂળ

सं.