દીન! દીન! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીન! દીન!

  • 1

    મુસલમાનોનો યુદ્ધપોકાર.