દીબો ચડી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીબો ચડી જવો

  • 1

    ડૂમો ભરાવો.