દીવાનેઆમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાનેઆમ

પુંલિંગ

 • 1

  આમવર્ગના લોકોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક આમસભા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આમવર્ગના લોકોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક આમસભા.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  આમવર્ગના લોકોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક આમસભા.

મૂળ

+इ+आम