દીવાની જ્યોત જેવું (નાક) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાની જ્યોત જેવું (નાક)

  • 1

    અણિયાળું (નાક).