દીવા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવા જેવું

  • 1

    સાફ, સ્પષ્ટ.

  • 2

    [વ્યંગમાં] ભૂંડું.