દીવોદેવતા બંધ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવોદેવતા બંધ કરવા

  • 1

    નાત બહાર મૂકવું; સંબંધ કાપવો.