દીવો ઘેર જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવો ઘેર જવો

  • 1

    દીવો હોલાવો.