દીવો પ્રગટાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવો પ્રગટાવવો

  • 1

    દીવો લગાડવો-સળગાવવો.