ગુજરાતી માં દીશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દીશ1દીશ2

દીશ1

પુંલિંગ

  • 1

    દિવસ.

ગુજરાતી માં દીશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દીશ1દીશ2

દીશ2

પુંલિંગ

  • 1

    સૂર્ય.

મૂળ

દી+ઈશ