દીસતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીસતું કરવું

  • 1

    છુપાવવું; સંતાડવું.

  • 2

    પડતું મૂકવું; છોડી દેવું.