દીસતું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીસતું રાખવું

  • 1

    દીસતું રહે એમ કરવું; દીસતું કરવું.