દી ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દી ઊઠવો

  • 1

    દુર્દૈવ આવવું.