દોઢી મંગળ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોઢી મંગળ થવી

  • 1

    દેવડી બંધ થવી.