દોરડો છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરડો છોડવો

  • 1

    લગ્નવિધિ પૂરો થયા પછી વરવહૂને બાંધેલા મંગળદોરા છોડવા.