ગુજરાતી

માં દોરીછટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દોરીછટ1દોરીછંટ2

દોરીછટ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    સીધી લીટીમાં.

ગુજરાતી

માં દોરીછટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દોરીછટ1દોરીછંટ2

દોરીછંટ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    સીધી લીટીમાં.