દોરીલોટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરીલોટો

પુંલિંગ

  • 1

    મુસાફરીમાં પાણી માટે લોટો ને કૂવામાંથી તે કાઢવા માટેની દોરી.