દોરીલોટો ખેડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરીલોટો ખેડવો

  • 1

    નિર્વાહ માટે દોરીલોટો લઈને બહાર કે બીજે દેશ જવું.