દોરી ઢીલી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી ઢીલી મૂકવી

  • 1

    અંકુશ ઓછો કરવો.