દોરી તાણી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી તાણી રાખવી

  • 1

    લગામ ખેંચી રાખવી; અંકુશ રાખવો.