દોરી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી મૂકવી

  • 1

    કેટલું કાટખૂણે છે તે તપાસવું.

  • 2

    દોરી છોડવી.