દોરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરો કરવો

  • 1

    મંતરેલો દોરો તૈયાર કરવો; તેના વડે રોગ, વળગણ વગેરેનું નિવારણ કરવું.