દોરો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરો દેવો

  • 1

    ભાતને ઘીનો હાથ દેવો.

  • 2

    મીઠાઈ પર ઉપરથી ઘી રેડવું.