દોરો પરોવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરો પરોવવો

  • 1

    સોયના નાકામાં દોરો ઘાલવો.