દોશીવાણિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોશીવાણિયો

  • 1

    કાપડિયો; દોશી.