દોષ જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોષ જોવો

  • 1

    ખામી શોધવી; ભૂલ કાઢયા કરવી.