દોષ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોષ દેવો

  • 1

    આળ ચડાવવું.

  • 2

    ઠપકો આપવો.