દોષ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોષ મૂકવો

  • 1

    આળ ચડાવવું.

  • 2

    ઠપકો આપવો.