દોસ્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોસ્તી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મિત્રાચારી; ભાઈબંધી.

દોસ્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોસ્તી

અવ્યય

સુરતી
  • 1

    સુરતી માટે; વાસ્તે; ખાતર.

દોસ્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોસ્તી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મિત્રાચારી; ભાઈબંધી.